historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Poświęcenie Biura Postulacji

Proces kanonizacyjny S.B. Rozalii Celakówny, jest w toku. Delegat ks. Kardynała, ks. dr Stefan Ryłko CRL i p. Elżbieta Dębska, pełniąca funkcję notariusza, do połowy marca 1997 r. przesłuchali 30 świadków (każde przesłuchanie trwa kilka godzin).

Działa już także Biuro Postulacji. Ostatecznie znalazło ono swoją siedzibę w jednym z pomieszczeń Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, w pokoju, w którym przez kilka lat modliła się grupa młodzieży pracującej Apostolstwa Modlitwy. Nie ma wątpliwości, że w tak "przygotowanym" Biurze praca może zmierzać jedynie ku pomnożeniu chwały Bożej.

Nasze Biuro zostało odpowiednio umeblowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wyposażenie to zawdzięczamy hojnym ofiarom Polonii z Chicago, której w tym miejscu pragnę najgoręcej podziękować. Jesteśmy pewni, że Rózia o Was nie zapomni.

Nasze Biuro swój kontakt ze światem zewnętrznym zawdzięcza wspólnemu z Krajowym Sekretariatem AM domofonowi oraz telefonowi. W Biurze spotkać można dwie osoby: panią Elżbietę Dębską i autorkę tego tekstu. Oprócz gromadzenia i analizowania materiałów dotyczących Służebnicy Bożej, przyjmujemy też osoby, które pragną osobiście opowiedzieć o łaskach, uzyskanych od Boga przez pośrednictwo Rózi.

Po skompletowaniu tekstów, napisanych przez Rozalię, i licznych pamiątek po niej Biuro Postulacji zostało 6 marca uroczyście poświęcone w obecności niemal wszystkich członków Trybunału oraz Fundacji Serca Jezusa, która jest Powodem w tym procesie. Było też kilku zaproszonych gości. Po poświęceniu Biura przenieśliśmy się do pomieszczeń Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, gdzie Siostry ze Wspólnoty św. Klaudiusza przygotowały poczęstunek.

Podejmując kolejne czynności procesowe, mamy cały czas świadomość, że nasze wysiłki spełzłyby na niczym, gdyby nie pomógł nam Pan Bóg. Spływające do nas świadectwa łask, uzyskanych u Boga za wstawiennictwem Rózi, są dla nas znakiem, że Pan pragnie wyniesienia jej na ołtarze, ale ponieważ Bóg wiele spraw uzależnił od ludzkiej modlitwy, nie ustajemy w zanoszeniu do Niego próśb w tej intencji. Stąd też wziął się pomysł odprawiania comiesięcznych Mszy św. w intencji wyniesienia Rozalii na ołtarze. W trakcie tych Mszy świętych chcemy się także modlić o intronizację Jezusa Króla w Narodzie Polskim. Intencja ta wiąże się z posłannictwem Rozalii, nazywanej Apostołką Osobistego Poświęcenia się Sercu Jezusa.

Jako że Rozalia odeszła do wieczności 13 września 1944 r., postanowiliśmy, że te Msze św. odbywać się będą 13. dnia każdego miesiąca. Będą one odprawiane w Bazylice Serca Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie. Jest to dla nas oczywiste, bo przecież Rozalia często sama odwiedzała tę świątynię, która budowana była po to, by stać się stolicą kultu Serca Bożego w Polsce.

Pierwsza Msza św. w wymienionych intencjach została odprawiona 13 marca 1997 r. o godz. 16.30. (...)

Marcowa Msza św. zgromadziła tylko tych, którzy dowiedzieli się o jej terminie w trakcie marcowego nocnego czuwania w Bazylice. Mamy nadzieję, że na kolejnych Mszach św. będzie nas więcej. Tyle jest przecież osób, które wyprosiły przez wstawiennictwo Rozalii łaski u Boga. Wielu z nas przekonało się o tym osobiście, że warto zanosić do Serca Bożego prośby przez wstawiennictwo Rozalii - czyńmy to z wiarą i zachęcajmy do tego naszych bliskich i znajomych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

(Warto wspomnieć, że parokrotnie wykonane zostały piękne plakaty i ulotki informujące głównie krakowskie społeczeństwo o powyższej Mszy świętej, a w Polskę popłynęła serdeczna zachęta za pośrednictwem Posłańca) - dopisek red.

Kochani Bracia i Siostry, zapraszamy Was wszystkich na nasze comiesięczne Msze św. Przyjdźcie i przynieście również swoje prośby, będziemy je polecać we wspólnej modlitwie wiernych. Tych, którzy nie będą mogli przybyć, prosimy o modlitwę w intencji wyniesienia S.B. Rozalii Celakówny na ołtarze i w intencji intronizacji. Łączcie się z nami duchowo 13. dnia każdego miesiąca o godz. 16.30!

(Posłaniec V/97)

zdjęcia dotyczące powstania i działalności Biura Postulacji »

Działalność Biura Postulacji »

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji