historia procesu
     złota korona
     przebieg procesu
     sarkofag
     skompletowanie dokum.
     przeniesienie postulacji
     dom rodzinny Rozalii
     podziękowania


  Komunikat Kurii o otwarciu procesu

Zaskakujący przypadek, że w dniu Uroczystości Chrystusa Króla w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie (a także w całej Archidiecezji) odczytany został na wszystkich Mszach św. komunikat Księdza Franciszka Kardynała Macharskiego o otwarciu procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, wielkiej apostołki Intronizacji Chrystusa Króla w Narodzie Polskim.


Komunikat o rozpoczęciu procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny zmarłej w opinii świętości w 1944 roku w Krakowie

Zgodnie z przepisami Kongregacji do Spraw Świętych podaję do wiadomości, że dnia 5 listopada 1996 r. w Kurii Metropolitalnej w Krakowie zostało otwarte kanoniczne dochodzenie dotyczące życia, heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, zmarłej w Krakowie 13 września 1944 r.

Rozalia Celakówna urodziła się we wsi Jachówka, w parafii Bieńkówka koło Makowa Podhalańskiego, 19 września 1901 r. jako córka Tomasza Celak i Joanny, w rodzinie rolniczej, głęboko religijnej, cieszącej się powszechnym szacunkiem i zaufaniem u ludzi. Była najstarszą z ośmiorga rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej i po kilkuletnim pobycie w domu udała się do Krakowa w poszukiwaniu pracy. Początkowo marzyła o poświęceniu się stanowi zakonnemu, jednak ulegając wewnętrznym przynagleniom, podejmuje pracę wśród chorych. Pracuje przez 20 lat jako salowa, a później jako pielęgniarka na oddziale chorób skórno-wenerycznych w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Ludziom za­grożonym na ciele i duszy wraz z samarytańską posługą skutecznie niesie orędzie Bożego przebaczenia. Dość wspomnieć, że żaden z chorych w czasie pełnienia przez nią dyżuru nie zmarł bez pojednania się z Bogiem.

Wyczerpująca praca zawodowa nie przeszkadza jej w rozwijaniu swego bogatego życia duchowego. Codziennie wiele godzin spędza na adoracji i żarliwej modlitwie. Zgodnie z duchem Apostolstwa Modlitwy, do którego należy, wielką czcią otacza Najświętsze Serce Jezusa. Z czasem pojawiają się u niej przeżycia mistyczne, pod wpływem których zaczyna pełnić szczególną misję napominania wobec naszego Narodu. Osłabiona nadmiarem pracy, umartwieniami i chorobami, powoli gaśnie, do końca składając swe życie w ofierze za naszą Ojczyznę.

Służebnica Boża Rozalia Celakówna zmarła w Krakowie 13 września 1944 r. i została pochowana na Cmentarzu Rakowickim. Jej pogrzeb był wielką manifestacją wiernych, którzy pragnęli oddać jej w ten sposób hołd. Pamięć jej przetrwała do dziś niezatarta w sercach wiernych.

Informując kapłanów i wiernych o rozpoczętym dochodzeniu kanonicznym, proszę o zgłaszanie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie pism, listów Służebnicy Bożej, wspomnień o jej życiu, opisu doznanych łask oraz ewentualnych zastrzeżeń do 31 maja 1997 roku.

(Posłaniec I/97)

« Złota korona dla Jezusa Króla

© 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą Fundacji