Galeria ze zdjęciami

 • Historia procesu S.B. Rozalii Celakówny:
  Figurka Jezusa Króla Polski »
  Ks. Kazimierz Dobrzycki, paulin (1900-1974), ostatni kierownik duchowy Rozalii »
  List Fundacji Serca Jezusa do Ks. Kardynała z pro¶b± o otwarcie procesu kanonizacyjnego »
  List Ks. Kardynała do Fundacji Serca Jezusa dotycz±ca pozwolenia na otwarcie procesu »

  © 2002-2009 Fundacja Serca Jezusa
  Publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie wył±cznie za zgod± Fundacji